Pretraga: Traži

Osnovni podaci

Naziv i sedište firme: Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd
Skraćeni naziv firme: Intercity broker a.d. Beograd

e-mail: firma@icbbg.rs

Sedište: Maksima Gorkog 52, 11118 Beograd
tel: (+38111)3083-100, 3087-862
fax: (+38111)3083-150
radno vreme sa klijentima: 08:30h-16:00h

Matični broj: 17421506

Datum osnivanja: 02.10.2002. godine

Pravna forma: Akcionarsko društvo

Broj i datum rešenja o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva:  5/0-03-2000/6-12 od 13.08.2012. godine, izdatog od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Omladinskih brigada 1, Beograd 

Član Beogradske berze
Klirinški član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Član Fonda za zaštitu investitora

Kalendar radnih dana u 2021

Radni dani u 2021 godini su : ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak, izuzev u danima državnih praznika Republike Srbije i verskih praznika koji se obeležavaju neradno i to:

1. januar - Nova Godina

7. januar - Božić

8. januar – Bezbedonosno unapređenje trgovačke platforme

15. i 16. februar - Sretenje, Dan državnosti Srbije

30. april i 3. i 4. maj - Vaskršnji praznici

11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu

31. decembar – Netrgovački dan na Beogradskoj berzi - Setovanje trgovačke platforme i migracija podataka i statistika

Odluka o utvrđivanju Kalendara radnih dana za 2021. godinu

Kalendar radnih dana u mesecu:

Radni dani u mesecu su ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak. Radno vreme je svim radnim danima od 08:30h do 16:30h.

Odluka o utvrđivanju Kalendara radnih dana za mesec avgust 2021. godinu