Pretraga: Traži

Vesti

JUBMES banka ostvarila najviše stope rasta bilansne sume, depozita i prinosa na aktivu u prvih devet

ponedeljak, 05. Nov 2018.

JUBMES banka zauzima prvo mesto u bankarskom sektoru Srbije prema ostvarenoj stopi rasta bilansne sume, depozita i ostalih obaveza prema komitentima, kao i ostvarenom prinosu na aktivu, u prvih devet meseci 2018. godine, a na osnovu objavljenih nerevidiranih finansijskih izveštaja banaka na tržištu. U istom periodu ostvarena je stopa rasta prihoda od kamata i dobit pre oporezivanja koje banku rangiraju na veoma visoko drugo mesto u bankarskom sektoru, dok se prema stopi prinosa na kapital i stopi rasta kredita i potraživanja od komitenata nalazi među prvih pet banaka na tržištu.

U prvih devet meseci 2018. godine banka beleži rezultate koji potvrđuju izuzetne pozitivne trendove u poslovanju. Zabeležen je značajan rast profitabilnosti i u prva tri kvartala 2018. godine iskazana je dobit pre oporezivanja u iznosu od 430,1 miliona dinara, što predstavlja rast dobiti od 7,3 puta u odnosu na isti period prethodne godine. Visok rast bilansne sume zabeležen je i ove godine, te je u prva tri kvartala uvećana za 27,7%. Ostvarenim rastom bilansne sume, odnosno obima poslovne aktivnosti, u 2018. godini prebačeni su čak i strategijom banke definisani ciljevi za 2020. godinu. Značajan rast obima poslovne aktivnosti, pored ostvarenog rasta kapitala banke samo u 2018. godini od 10,6% (cca. 3,6 mil EUR), svakako je rezultat kontinuiranog trenda rasta poverenja deponenata u banku, kako stanovništva, tako i privrednih društava.

Nakon veoma visokog porasta depozitnog potencijala banke u 2017. godini, u prva tri kvartala 2018. zabeležen je rast depozita i ostalih obaveza prema komitentima od 41,0%, uz nastavak rasta štednih uloga fizičkih lica. To je uticalo na dalji progresivni rast plasmana klijentima banke koji su od početka 2016. godine uvećani za više od tri puta. Rezultat toga je porast prihoda od kamata u prva tri kvartala 2018. u odnosu na isti period 2017. godine od čak 37,3%, uprkos nastavku kontinuiranog trenda smanjenja kamatnih stopa na plasmane banaka na bankarskom tržištu, a posledično i u banci. Bitno je navesti da sa krajem trećeg kvartala 2018. godine procentualno učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditnim potraživanjima banke iznosi 3,95%, što je daleko ispod proseka bankarskog tržišta.

Na osnovu rezultata poslovanja banke u prva tri kvartala 2018. godine može se očekivati da će banka u 2018. ostvariti dobit pre oporezvanja od oko pola milijarde dinara, kao neosporne potvrde stabilnosti i profitabilnosti njenog poslovanja. Ovakvi rezultati stvaraju i realnu mogućnost da, nakon više godina, akcionari po osnovu poslovanja u 2018. godini ostvare i dividende.

- Vrlo sam zadovoljan postignutim rezultatima u prva tri kvartala 2018. godine i kontinuitetom pozitivnih trendova u poslovanju banke u poslednjih nekoliko godina. Ostvareni rezultati potvrđuju uspeh specifičnog strateškog koncepta poslovanja banke bez širenja mreže – posebno danas, u eri sve više prisutnog online bankarstva i procesa smanjivanja mreža drugih banaka. Činjenica da smo banka sa manjim tržišnim učešćem upravo jeste izvor naše konkurentske prednosti i dozvoljava nam drugačiji pristup, uz veću posvećenost svakom klijentu. U prethodnom periodu prepoznali smo i iskoristili pozitivne makroekonomske trendove u vidu rastućih potreba privrednih društava za finansijskom podrškom, uslovljene rastućim obimom poslovne aktivnosti generalno prisutne u privredi Republike Srbije u ovom periodu. Pozitivni trendovi u poslovanju banke u poslednjih nekoliko godina, odnosno od početka 2016. godine, rezultirali su istorijski najvišim nivoom aktivnih plasmana klijentima, nivoa depozita, ukupnih i stanovništva, na šta sam posebno ponosan, kao i visinom bilansne sume banke od početka poslovanja kao banke univerzalnog tipa, odnosno u poslednjih 20 godina. Kao rezultat ovakvih trendova, broj klijenata banke u navedenom periodu uvećan je za više od 40%. Sve ovo ostvareno je uz zadržavanje tradicionalno veoma stabilne i visoke likvidnosti banke koja našim deponentima pruža osnovnu garanciju – izjavio je predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke, dr Miloš Vujnović i dodao:

- Drago mi je što je jedna mala banka pokazala da je moguće uspešno poslovati na vrlo konkurentnom tržištu i pored svih izazova sa kojima se susreće. Veličina banke i njena vlasnička struktura ne mora biti isključivi osnov dobrog poslovanja. U susret jubilarnoj 40. godini postojanja, JUBMES banka ostaje posvećena da svoju jedinstvenost očuva i unapređuje, doprinoseći daljem uspešnom poslovanju i stvaranju vrednosti za svoje akcionare i klijente.


Izvor: eKapija

14. Nov 2018.
Akcije Fintel energije na Beogradskoj berzi od 20. novembra

14. Nov 2018.
Neto dobit NIS-a 21,7 milijardi dinara za devet meseci

13. Nov 2018.
Izmene Zakona o stečaju predviđaju veću transparentnost i izvesnije troškove postupka

12. Nov 2018.
Francuski Vinci uskoro preuzima beogradski aerodrom

09. Nov 2018.
Američka kompanija MHT Products proizvodiće nove pametne satove u Srbiji - Ugradnja softvera u Pribo

08. Nov 2018.
Novosadski Stoteks potpisao ugovor o izvozu u Kinu vredan 5 mil USD

08. Nov 2018.
Održana međunarodna konferencija Elektrane Power Plants 2018 na Zlatiboru

08. Nov 2018.
Završen plan srpsko-kineske zone u Smederevu, posao za 2.300 ljudi

08. Nov 2018.
Uskoro rešenje za Ikarbus, Lastu, BIP, FAM Kruševac i Luku Novi Sad

07. Nov 2018.
Milion evra od Norveške za razvoj lokalne infrastrukture i zapošljavanje

06. Nov 2018.
Na dobošu jedno od najstarijih preduzeća u Srbiji

06. Nov 2018.
Prodaja beogradske Stare šećerane posle procene imovine - Grad želi da je otkupi

05. Nov 2018.
Telekom Srbija postao vlasnik kablovskog operatora Kopernikusa

04. Nov 2018.
Miroljub Aleksić zainteresovan za kupovinu Jubmes banke

04. Nov 2018.
Fabriku Minel u Beogradu zameniće trgovinski centar, stanovi i lokali

02. Nov 2018.
BG aerodrom: 26 meseci rasta broja putnika

02. Nov 2018.
Vojvodinaput ide u stečaj, određen stečajni upravnik

01. Nov 2018.
Irska kompanija kupuje Fabriku hartije i Avala Adu

01. Nov 2018.
Metalac s najvećim prometom, Aerodrom predvodio dobitnike

31. Okt 2018.
Svetski dan štednje u Srbiji - Građani u bankama drže 9,7 mlrd EUR i 56,4 milijarde dinara

30. Okt 2018.
Nije bilo ponuda za kupovinu HI Prvi maj Čačak

29. Okt 2018.
Direktna banka pripojila Piraeus banku - Poslovaće i u Čačku, Valjevu, Vršcu...

29. Okt 2018.
Čekaju se investitori za još 90 neprivatizovanih preduzeća - "Guranje" u stečaj nije opcija

29. Okt 2018.
Dolar ojačao na desetonedeljni MAKSIMUM

29. Okt 2018.
NBS spremila brojne aktivnosti povodom Svetske nedelje štednje

27. Okt 2018.
Impol Seval pustio u rad novu liniju za premotavanje aluminijumskih traka

26. Okt 2018.
NIS ove godine u zajednicu ulaže 114,5 miliona dinara

25. Okt 2018.
Aerodrom: Izvanredni finansijski rezultati u prva 3 kvartala

25. Okt 2018.
Šest kupaca hoće Jubmes banku?