Pretraga: Traži

Vesti

JUBMES banka ostvarila najviše stope rasta bilansne sume, depozita i prinosa na aktivu u prvih devet

ponedeljak, 05. Nov 2018.

JUBMES banka zauzima prvo mesto u bankarskom sektoru Srbije prema ostvarenoj stopi rasta bilansne sume, depozita i ostalih obaveza prema komitentima, kao i ostvarenom prinosu na aktivu, u prvih devet meseci 2018. godine, a na osnovu objavljenih nerevidiranih finansijskih izveštaja banaka na tržištu. U istom periodu ostvarena je stopa rasta prihoda od kamata i dobit pre oporezivanja koje banku rangiraju na veoma visoko drugo mesto u bankarskom sektoru, dok se prema stopi prinosa na kapital i stopi rasta kredita i potraživanja od komitenata nalazi među prvih pet banaka na tržištu.

U prvih devet meseci 2018. godine banka beleži rezultate koji potvrđuju izuzetne pozitivne trendove u poslovanju. Zabeležen je značajan rast profitabilnosti i u prva tri kvartala 2018. godine iskazana je dobit pre oporezivanja u iznosu od 430,1 miliona dinara, što predstavlja rast dobiti od 7,3 puta u odnosu na isti period prethodne godine. Visok rast bilansne sume zabeležen je i ove godine, te je u prva tri kvartala uvećana za 27,7%. Ostvarenim rastom bilansne sume, odnosno obima poslovne aktivnosti, u 2018. godini prebačeni su čak i strategijom banke definisani ciljevi za 2020. godinu. Značajan rast obima poslovne aktivnosti, pored ostvarenog rasta kapitala banke samo u 2018. godini od 10,6% (cca. 3,6 mil EUR), svakako je rezultat kontinuiranog trenda rasta poverenja deponenata u banku, kako stanovništva, tako i privrednih društava.

Nakon veoma visokog porasta depozitnog potencijala banke u 2017. godini, u prva tri kvartala 2018. zabeležen je rast depozita i ostalih obaveza prema komitentima od 41,0%, uz nastavak rasta štednih uloga fizičkih lica. To je uticalo na dalji progresivni rast plasmana klijentima banke koji su od početka 2016. godine uvećani za više od tri puta. Rezultat toga je porast prihoda od kamata u prva tri kvartala 2018. u odnosu na isti period 2017. godine od čak 37,3%, uprkos nastavku kontinuiranog trenda smanjenja kamatnih stopa na plasmane banaka na bankarskom tržištu, a posledično i u banci. Bitno je navesti da sa krajem trećeg kvartala 2018. godine procentualno učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditnim potraživanjima banke iznosi 3,95%, što je daleko ispod proseka bankarskog tržišta.

Na osnovu rezultata poslovanja banke u prva tri kvartala 2018. godine može se očekivati da će banka u 2018. ostvariti dobit pre oporezvanja od oko pola milijarde dinara, kao neosporne potvrde stabilnosti i profitabilnosti njenog poslovanja. Ovakvi rezultati stvaraju i realnu mogućnost da, nakon više godina, akcionari po osnovu poslovanja u 2018. godini ostvare i dividende.

- Vrlo sam zadovoljan postignutim rezultatima u prva tri kvartala 2018. godine i kontinuitetom pozitivnih trendova u poslovanju banke u poslednjih nekoliko godina. Ostvareni rezultati potvrđuju uspeh specifičnog strateškog koncepta poslovanja banke bez širenja mreže – posebno danas, u eri sve više prisutnog online bankarstva i procesa smanjivanja mreža drugih banaka. Činjenica da smo banka sa manjim tržišnim učešćem upravo jeste izvor naše konkurentske prednosti i dozvoljava nam drugačiji pristup, uz veću posvećenost svakom klijentu. U prethodnom periodu prepoznali smo i iskoristili pozitivne makroekonomske trendove u vidu rastućih potreba privrednih društava za finansijskom podrškom, uslovljene rastućim obimom poslovne aktivnosti generalno prisutne u privredi Republike Srbije u ovom periodu. Pozitivni trendovi u poslovanju banke u poslednjih nekoliko godina, odnosno od početka 2016. godine, rezultirali su istorijski najvišim nivoom aktivnih plasmana klijentima, nivoa depozita, ukupnih i stanovništva, na šta sam posebno ponosan, kao i visinom bilansne sume banke od početka poslovanja kao banke univerzalnog tipa, odnosno u poslednjih 20 godina. Kao rezultat ovakvih trendova, broj klijenata banke u navedenom periodu uvećan je za više od 40%. Sve ovo ostvareno je uz zadržavanje tradicionalno veoma stabilne i visoke likvidnosti banke koja našim deponentima pruža osnovnu garanciju – izjavio je predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke, dr Miloš Vujnović i dodao:

- Drago mi je što je jedna mala banka pokazala da je moguće uspešno poslovati na vrlo konkurentnom tržištu i pored svih izazova sa kojima se susreće. Veličina banke i njena vlasnička struktura ne mora biti isključivi osnov dobrog poslovanja. U susret jubilarnoj 40. godini postojanja, JUBMES banka ostaje posvećena da svoju jedinstvenost očuva i unapređuje, doprinoseći daljem uspešnom poslovanju i stvaranju vrednosti za svoje akcionare i klijente.


Izvor: eKapija

18. Jan 2019.
U modernizaciju Valjevske pivare biće uloženo 5 mil EUR - Brauerei grupa planira širenje tržišta

18. Jan 2019.
Robertus Koenen, menadžer prodaje Canon CEE - Investicije u digitalna rešenja pozitivno utiču na ras

18. Jan 2019.
Prihod Metalca u 2018. godini 110 mil EUR - Rezultati iznad plana

17. Jan 2019.
EBRD tokom 2018. uložila 395 mil EUR u projekte u Srbiji

17. Jan 2019.
Uskoro tender za privatizaciju Petrohemije - I NIS zainteresovan za kupovinu?

17. Jan 2019.
Telekom Srbija i Sberbank Srbija potpisali memorandum o saradnji - Deo akcije "Milion"

17. Jan 2019.
Brauerei Group Beograd postao vlasnik Valjevske pivare

16. Jan 2019.
Putin dovodi investitora za ruski pandan Beograda na vodi - Investicioni fond Marera Properties želi

16. Jan 2019.
Izabran konsultant za privatizaciju Laste - BDO bio savetnik i prilikom prodaje RTB Bor

15. Jan 2019.
Investitorima u 2019. od 3.000 do 7.000 EUR po radnom mestu - Nema više državnih subvencija za međun

15. Jan 2019.
Telekom potrošio 310 mil EUR na kupovinu kablovskih operatera

14. Jan 2019.
Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju decembra iznosile 11,2 mlrd EUR

14. Jan 2019.
OPORAVAK BERZI Snažan rast cena nafte od početka ove godine

13. Jan 2019.
Do kraja marta tender za prodaju Laste - U toku izbor konsultantske revizorske kuće

11. Jan 2019.
Ne zna se ni ko će ni kad će dobiti novac od koncesione naknade

11. Jan 2019.
Jagma za državnim obveznicama, na tržištu akcija sumorno

11. Jan 2019.
Jenjava oporavak svetskih berzi, i cene nafte u padu

10. Jan 2019.
Vansi pod hipotekom zbog kredita od pola milijarde evra

10. Jan 2019.
Društvo Energoprojekt Garant i zvanično prijpojeno kompaniji Sava neživotno osiguranje

10. Jan 2019.
Otkud sunovrat akcija BG aerodroma? Kupci gube interesovanje

09. Jan 2019.
Ikarbus preuzimaju Kinezi

09. Jan 2019.
Na vidiku promena vlasništva u Ikarbusu, FAM-u, Lasti i Tigru?

09. Jan 2019.
Svetska banka podigla procenu rasta SRB za 2018, za svet smanjila

09. Jan 2019.
Srbija bi mogla da postane većinski vlasnik Komercijalne banke?

08. Jan 2019.
Kineski Zijin otplatio sve dugove RTB Bor - Ukupno isplaćeno više od 200 mil USD

08. Jan 2019.
Ne očekujem prodaju Telekoma u 2019. godini

08. Jan 2019.
Evidentiranje stvarnih vlasnika obavezno do 31. januara 2019. godine

08. Jan 2019.
Predsednik Svetske banke najavio povlačenje

08. Jan 2019.
Planinka kupuje Kuršumlijsku banju

07. Jan 2019.
Telekom Srbija kupio još dva kablovska operatora